Ga naar content

Heeft Corona invloed op de woningmarkt?

Een vraag die er eigenlijk niet toe doet.

Sinds maart van dit jaar hebben we wereldwijd te maken met het coronavirus. Hoe groot de gevolgen precies zouden zijn en op welke fronten de effecten merkbaar zouden zijn, wisten we niet. Maar het kón bijna niet anders dat ook de koopwoningmarkt hieronder zou lijden. Vooralsnog lijkt het coronavirus echter nog niet veel invloed te hebben op vraag en aanbod.

De trends die eerder zijn ingezet, zetten zich voort. De prijzen blijven stijgen, het aanbod van zowel woonhuizen als appartementen droogt steeds verder op, verkooptijden worden nóg korter. Toch wordt wel degelijk zichtbaar dat er veranderingen op komst zijn. Zzp’ers hebben moeite met het verkrijgen van een hypotheek. Huren in de particuliere sector dalen door afwezigheid van expats. Volgens de ABN zullen de huizenprijzen in 2021 dalen vanwege economische krimp, bezuinigingen door bedrijven, onzekerheid en een mogelijke tweede coronagolf.

Maar in de nieuwbouw lijkt geen vuiltje aan de lucht. De NVM stelt in het rapport over het tweede kwartaal vast dat de krapte-indicator in de nieuwbouwsector op 6.8 ligt, hetgeen duidt op een gezonde markt. Toch is het niet louter rozengeur en maneschijn. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning ligt op een voor veel aspirant-kopers onbereikbaar niveau van €401.000. De bouwsector ondervindt in toenemende mate dat de aanvoer van materialen hapert als gevolg van corona, met oplopende wachttijden als resultaat.

De gevolgen van het coronavirus worden dus zeker merkbaar in de woningmarkt. In onze voorgaande kwartaalrapportage stelden we dat we lef, initiatief en nieuwe inzichten nodig hebben. Daarmee kunnen we de toekomst in. Dat is nu alleen maar méér waar. Want vast staat dat we niet kunnen blijven doen wat we altijd deden en hopen dat alles wel goed komt.

De toekomst wordt ongetwijfeld anders. Dat komt deels door het corona-virus, en meer nog doordat we anders met energie omgaan, met méér mensen in dit mooie land wonen, méér mantelzorgwoningen nodig hebben, jongeren een goede start willen geven, en volgens onze grondwet alle inwoners – ongeacht hun inkomen – recht hebben op huisvesting.

Het laatste valt buiten de reikwijdte van deze (koop)woningmarktrapportage. Maar (particuliere) huurwoningen en sociale (corporatie)huurwoningen zijn ook onderdeel van de woningmarkt. Momenteel is dit systeem niet in evenwicht en zeker niet klaar voor de toekomst. We zien corporaties die worstelen met hun begrotingen en hun woningbestand achteruit zien gaan. We zien huurders in de particuliere sector die geen toekomstplannen kunnen maken door (te) hoge huren, en geen kant op kunnen.

Van de recessie van 2008 hebben we geleerd dat het een slecht idee is om op je handen te gaan zitten. Dat de bouw toen stil kwam te liggen, is voor een deel de oorzaak van het huidige woningtekort. Dus laten we dat vooral niet nog eens laten gebeuren, laten we door gaan met bouwen.

Gemeenten denken na over behoeften op de lange termijn en zoeken plekken waar gebouwd kan worden. De provincie Noord-Holland wil de nieuwbouw versnellen, en de rijksoverheid heeft nieuwbouwopgaven vastgelegd. Het wordt tijd dat nu de vaart er in komt. Want corona of niet: mensen moeten ergens wonen.

Naar de kwartaalrapportage