Ga naar content

De prijzen gaan door het dak, de verkooptijden drukken we bijna uit in uren in plaats van dagen: wie kon een jaar of 10 geleden bedenken dat de woningmarkt zó hectisch zou zijn als nu.

Wat is er gebeurd? Na de kredietcrisis begon de economie in 2012 langzaam weer in beweging te komen. En de woningmarkt ook. Veel woningzoekers hadden noodgedwongen een paar jaar stilgezeten, dus de vraag was groot. De hypotheekrente stond laag, dat helpt bij de verkoop. Het zou even tijd kosten voordat vraag en aanbod weer in evenwicht kwamen. Dan zouden ook de huizenprijzen stabiel worden en zou iedereen weer weten waar hij of zij aan toe is.

Zo is het dus niet. Veel huizen zijn al verkocht vóór ze op Funda staan en de prijzen blijven maar stijgen. Dit hebben we met al onze makelaarservaring niet eerder meegemaakt.

De oorzaak voor het gebrek aan woningen ligt vooral bij het gebrek aan nieuwbouw. Dat is een groot probleem. En dat weten we al jaren. In 2018 werden afspraken vastgelegd in de Nationale Woonagenda over nieuwbouw: elk jaar 75.000 huizen bouwen, minstens tot 2025. Dat zou de markt weer gezond maken en de woningnood oplossen. Maar de nieuwbouw blijft achter. Er komen nauwelijks nieuwe huizen om de bestaande woningvoorraad aan te vullen. Daardoor wordt de nood steeds hoger en de prijzen dus ook.