Ga naar content

Onderstaand vind je een checklist van welke stukken je nodig hebt, dit is afhankelijk van jouw werksituatie. Afhankelijk van de situatie kan het voorkomen dat Brantjes Makelaars ter verduidelijking van het dossier aanvullende gegevens opvraagt naast de gevraagde documentatie.

Ik ben in loondienst

Om een woning te kunnen huren heb je het volgende nodig;

 • Kopie geldig legitimatiebewijs;
 • 3 recente loonstroken (niet ouder dan 3 maanden);
 • 1 recent bankafschrift met salarisstorting;
 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden);
 • Indien van toepassing: verhuurdersverklaring van je vorige verhuurder;
 • Onlangs gestart bij je nieuwe werkgever? Stuur dan je ondertekende arbeidsovereenkomst mee;
 • Kopie geldig legitimatiebewijs medehuurder(s).

Graag alle bijlagen als pdf aanleveren!

Heb je bezichtigd en wil je huren? Voor een snellere afhandeling adviseren wij je om de gegevens alvast op te vragen en/of mee te sturen indien je deze al tot je beschikking hebt.

Ik ben zelfstandig ondernemer

Om een woning te kunnen huren, heb je het volgende nodig;

 • Kopie geldig legitimatiebewijs;
 • KvK–inschrijving, niet ouder dan 3 maanden;
 • Geaccordeerde jaarrekening van de afgelopen 2 jaar;
 • Aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar*;
 • Indien van toepassing: verhuurdersverklaring van je vorige verhuurder;
 • Kopie legitimatiebewijs medehuurder(s).

Graag alle bijlagen als pdf aanleveren!

Heb je bezichtigd en wil je huren? Voor een snellere afhandeling adviseren wij je om de gegevens alvast op te vragen en/of mee te sturen indien je deze al tot je beschikking hebt.

Ik ben gepensioneerd

Om een woning te kunnen huren, heb je het volgende nodig;

 • Kopie geldig legitimatiebewijs;
 • AOW-strook; Recente pensioenstrook;
 • 1 recent bankafschrift met storting;
 • Indien van toepassing: verhuurdersverklaring van je vorige verhuurder;
 • Kopie geldig legitimatiebewijs medehuurder(s).

Graag alle bijlagen als pdf aanleveren!

Heb je bezichtigd en wil je huren? Voor een snellere afhandeling adviseren wij je om de gegevens alvast op te vragen en/of mee te sturen indien je deze al tot je beschikking hebt.

onze huurspecialisten