Ga naar content

Bereken je huurprijs

Met deze toepassing kun je huurprijs aanpassingen berekenen, als de huurprijs aangepast wordt op basis van de consumentenprijsindexcijfers (CPI, voorheen genoemd prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit staat in je huurcontract.

Het CBS adviseert om bij nieuwe huurcontracten of herziening van bestaande contracten de huren aan te passen op basis van de reeks CPI alle huishoudens en hierbij te kiezen voor het meest recente basisjaar.