Ga naar content

Trawlerkade 86

  • 436 m2 bedrijfshal
  • Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Te koop
Bedrijfsruimte met kantoorruimte en verhuurde bovenwoning in havengebied van IJmuiden met prachtig uitzicht over water. Een gesplitste verkoop is bespreekbaar.

Oppervlakte
Trawlerkade 86: ca. 269 m2 VVO waarvan ca. 259 m2 VVO bedrijfsruimte, ca. 10 m2 VVO kantoorruimte en ca. 95 m2 GBO woonruimte.
Trawlerkade 88: ca. 361 m2 VVO waarvan ca. 177 m2 VVO bedrijfsruimte en ca. 184 m2 VVO kantoorruimte.
Totaal ca. 630 m2 VVO waarvan ca. 436 m2 VVO bedrijfsruimte, ca. 194 m2 VVO kantoorruimte en ca. 95 m2 GBO woonruimte. NEN 2580 meetrapporten zijn aanwezig.

Indeling
Zie plattegronden.

Locatie en bereikbaarheid
Gelegen in het havengebied van IJmuiden en prima bereikbaar via de A-9 en de A-22.

Opleveringsniveau o.a.
– verlichting
– verwarming
– pantry
– toiletten
– glasvezel
– keuken
– badkamer

Parkeren
Voldoende parkeerplaatsen op openbare grond.

Bestemming
Bestemmingsplan Havengebied IJmuiden, bestemming Bedrijf – Havengebonden. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Velsen.

Vraagprijs
€ 350.000,– k.k. voor Trawlerkade 86.
€ 300.000,– k.k. Trawlerkade 88.
€ 595.000,– k.k. Trawlerkade 86 & 88.

Nutsbedrijven
Koper dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie) leveranciers overeenkomsten af te sluiten.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering.

Verkoop
Deze verkoop vindt plaats op basis van ‘as is, where is’ als basis waarop koper koopt en het feit dat verkoper ten aanzien van het perceel geen enkele garantie kan geven met uitzondering van de levering in gedeeltelijk verhuurde staat. De koper zal de feitelijke, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie accepteren op het moment van leveren en daarmee alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare, lasten, beperkingen en verplichtingen.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom te stellen bij ondertekening koopakte door koper.

Energielabel
Van het aangeboden object is energielabel F beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. Toestemming verkoop Zeeehaven IJmuiden N.V.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken
Overdracht
Prijs€ 595.000 k.k.
Aangeboden sinds26 oktober 2021
AanvaardingIn overleg
Bouw
HoofdfunctieBedrijfsruimte
Soort bouwBestaande bouw
Oppervlakten
Bedrijfsruimte bedrijfshal436 m2
Bedrijfsruimte kantoorruimte194 m2

Plattegronden

Verken de locatie Trawlerkade 86
Ik ben Jan-Peter Brantjes, Register Makelaar/Directeur bij Brantjes Heemskerk.