Ga naar content

Tienlingstraat 10

  • 285 m2 bedrijfshal
  • Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Te koop
Bedrijfspand van in totaal 285 m2 VVO met voorterrein aan de Tienlingstraat 10 te Zaandam. Het object staat op een perceel van 552 m2 eigen grond.

Oppervlakte
– 285 m2 VVO bedrijfsruimte;
– o.b.v. NEN 2580 meting. Rapport is beschikbaar.

Indeling
Centrale entree, kantoorkamer, toilet, meterkast, 2x gang, 2e toilet, keuken dagverblijf met c.v. ketel, productieruimte, opslagruimte, opslagruimte met koeling, 2e opslagruimte, 3e opslagruimte, apart productie gedeelte aansluitend aan de grote productie ruimte.
De noordgevel en oostgevel is van diverse ramen voorzien.

Locatie en bereikbaarheid
Het object is gelegen op het goed geoutilleerde bedrijventerrein Westerspoor met goede verbindingen van en naar het ontsluitingswegen richting Amsterdam en omstreken en de nieuwe verbindingsweg naar de IJmond. Tevens goed bereikbaar per openbaar vervoer.

Opleveringsniveau o.a.
– c.v. installatie
– stroominstallatie
– systeem plafonds
– diverse ruimtes geheel betegeld
– grote opslagruimte voorzien van airco

Parkeren
Parkeervoorzieningen op eigen terrein aan de voorzijde alsmede aan de openbare weg.

Bestemming
Bestemmingsplan Bedrijven Zuid, bestemming bedrijventerrein – 3, bedrijf tot categorie 3.2, maximum bebouwingspercentage 70%, maximale bouwhoogte 13 meter. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Zaandam.

Vraagprijs
€ 425.000,– k.k.

Nutsbedrijven
Koper dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie) leveranciers overeenkomsten af te sluiten.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering en in de op te stellen koopakte.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom te stellen binnen 2 weken na ondertekening koopakte.

Energielabel
Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar.

Aanvaarding
Datum eigendomsoverdracht in overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken
Overdracht
Prijs€ 425.000 k.k.
Aangeboden sinds22 november 2023
AanvaardingIn overleg
Bouw
HoofdfunctieBedrijfsruimte
Soort bouwBestaande bouw
Oppervlakten
Bedrijfsruimte bedrijfshal285 m2
Bedrijfsruimte kantoorruimte12 m2

Plattegronden

Verken de locatie Tienlingstraat 10
Ik ben Jan van Til, Register Makelaar Register-Taxateur bij Brantjes Assendelft.