Ga naar content

Rijshoutweg 1A 12

  • 92 m2 bedrijfshal
  • Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Fraaie bedrijfsunit onderdeel uitmakend van bedrijfsverzamelcomplex SluisPark gelegen op bedrijventerrein Achtersluispolder. Het complex is gebouwd onder fraaie architectuur en bestaat uit 22 units. Unit 1A12 bieden wij hierbij te koop aan.

Indeling:
Begane grond: ca. 46 m² vvo
Bedrijfsruimte met een royale overheaddeur en separate loopdeur, meterkast, toilet. En rechte steektrap naar de verdieping.

Verdieping: ca. 46 m² vvo
Kantoor/dagverblijf ruimte met houten verdiepingsvloer.

Opleveringsniveau:
– Nutsvoorzieningen (water, electra, gas mogelijk)
– Houten trap
– Toiletruimte

Bijzonderheden:
– Duurzaam materiaalgebruik
– Goede zicht locatie
– Servicekosten € 46,31 euro per maand ex. BTW

Nutsbedrijven
Koper dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie) leveranciers overeenkomsten af te sluiten.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom te stellen bij ondertekening koopakte door koper.

Gebruiksmogelijkheden:
Zeer geschikt voor opslag, werkplaats, (kleine) productie e.d.

Bestemming
U kunt bij de gemeente Zaanstad, afdeling Ruimtelijke Ordening, informeren naar de bestemming en of het door u voorgenomen gebruik past binnen de bestemming.

Parkeren:
Voldoende parkeergelegenheid op het omliggende terrein met voldoende manoeuvreerruimte.

Bereikbaarheid:
Het object is direct gelegen aan de Rijshoutweg/Sluispolderweg, de doorgaande weg door het industriegebied Achtersluispolder. De Sluispolderweg geeft direct toegang tot de ringweg Amsterdam (A8- Zeeburger en Coentunnel). Deze goede ontsluiting garandeert een snelle bereikbaarheid van de grote plaatsen in de Randstad. Er ís een busverbinding vanaf het station Zaandam.

Locatiegegevens:
– Bedrijventerrein Achtersluispolder – Zaandam
– Gemengd terrein met gedeeltelijk natte bestemming, ontwikkeld vanaf de jaren ’60. Bruto oppervlakte 99 hectare.
– Toegestane milieucategorieën: maximaal 5, grotendeels 4.
– De Achtersluispolder wordt geherstructureerd
– Collectieve beveiliging en parkmanagement, ondernemersvereniging

Aanvaarding:
Per direct.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken
Overdracht
Prijs€ 205.000 k.k. of € 1.250 p/m
Servicekosten€ 25 p/m
Aangeboden sinds19 december 2023
AanvaardingDirect
Bouw
HoofdfunctieBedrijfsruimte
Soort bouwBestaande bouw
Oppervlakten
Bedrijfsruimte bedrijfshal92 m2

Plattegronden

Verken de locatie Rijshoutweg 1A 12
Ik ben Jan van Til, Register Makelaar Register-Taxateur bij Brantjes Assendelft.