Ga naar content

Marktstraat 1

  • Hoofdfunctie Winkelruimte

Te koop
Op een zeer fraaie locatie nabij het centrum van Wormerveer bieden wij een kleine maar zeer fraaie winkel aan van ca. 24.5 m2 welke op dit moment verbouwd wordt.

Oppervlakte
Ca. 24 m2 VVO en ca. 25 m2 GBO.

Locatie en bereikbaarheid
Het object is gelegen aan de Marktstraat, in het centrum van Wormerveer. Uitstekend bereikbaar middels eigen en openbaar vervoer. NS station en bushaltes op steenworp afstand gelegen.

Opleveringsniveau
Casco na verbouwing.

Parkeren
Openbaar parkeren op en in de directe omgeving.

Bestemming
Bestemmingsplan Wormerveer, bestemming Centrum en dubbelbestemming Archeologie 1. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Zaanstad.

Vraagprijs
€ 149.000,– k.k.

Nutsbedrijven
De overeenkomsten met de desbetreffende (energie) leveranciers dient koper op eigen naam te stellen.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom te stellen binnen 2 weken na ondertekening koopakte door partijen.

Energielabel
Van het aangeboden object is thans nog geen energielabel beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken
Overdracht
Prijs€ 149.000 k.k.
Aangeboden sinds8 maart 2024
AanvaardingIn overleg
Bouw
HoofdfunctieWinkelruimte
Soort bouwBestaande bouw
Oppervlakten
Winkelruimte25 m2
Verken de locatie Marktstraat 1
Ik ben Jan van Til, Register Makelaar Register-Taxateur bij Brantjes Assendelft.