Ga naar content

Lijndenweg 9

  • 3.050 m2 bedrijfshal
  • Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Te koop
Bedrijfspand met kantoorruimte aan de Lijndenweg te Beverwijk. Het object staat op een perceel van ca. 5.018 m2 eigen grond en is nog verhuurd tot en met 31 december 2024.

Oppervlakte
– ca. 3.050 m2 VVO bedrijfsruimte;
– ca. 295 m2 VVO kantoorruimte;
– o.b.v. NEN 2580 meting. Rapport is beschikbaar.

Indeling
Zie plattegronden.

Locatie en bereikbaarheid
Het object is gelegen aan de Lijndenweg te Beverwijk. Uitstekend bereikbaar middels eigen vervoer op korte afstand van de A9, A22, N197, N246.

Opleveringsniveau o.a.
– heaters
– loopkranen
– stroominstallatie
– kantine inrichting
– kantoren
– trafo
– afspuitplaats met olie/water afscheider.

Parkeren
Parkeervoorzieningen op eigen terrein aan de voorzijde.

Bestemming
Bestemmingsplan Haven De Pijp – Parallelweg, bestemming Bedrijf. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Beverwijk.

Vraagprijs
€ 2.975.000,– k.k.

Nutsbedrijven
Koper dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie) leveranciers overeenkomsten af te sluiten, zodra de huurovereenkomst is beëindigd.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering en in de op te stellen koopakte.

Verkoop
Deze verkoop vindt plaats op basis van ‘as is, where is’ als basis waarop koper koopt en het feit dat verkoper ten aanzien van het perceel geen enkele garantie kan geven. De koper zal de feitelijke, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie accepteren op het moment van leveren en daarmee alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare, lasten, beperkingen en verplichtingen.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien. Bodemrapport is beschikbaar.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de (eventuele) aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst. Asbestinventarisatierapport beschikbaar.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom te stellen binnen 2 weken na ondertekening koopakte.

Energielabel
Van het aangeboden object is energielabel F beschikbaar.

Aanvaarding
Datum eigendomsoverdracht in overleg. Vaste notaris Schölvinck en Jager Notarissen Haarlem.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken
Overdracht
Prijs€ 2.975.000 k.k.
Aangeboden sinds24 februari 2021
AanvaardingIn overleg
Bouw
HoofdfunctieBedrijfsruimte
Soort bouwBestaande bouw
Bouw periodeVanaf 1960 t/m 1970
Oppervlakten
Bedrijfsruimte bedrijfshal3.050 m2
Bedrijfsruimte kantoorruimte295 m2

Plattegronden

Verken de locatie Lijndenweg 9
Ik ben Jan-Peter Brantjes, Register Makelaar/Directeur bij Brantjes Heemskerk.