Ga naar content

Czarinastraat 7

  • Hoofdfunctie Belegging

Op een fraai locatie in het centrum van Zaandam in de Russische buurt ligt dit beleggingsobject bestaande uit een verhuurde schoonheidssalon op de begane grond alsmede een verhuurde bovenwoning type maisonnette welke in totaal 3 slaapkamers heeft en een woonkamer en een ruime keuken.
De schoonheidssalon heeft een entree, kapsalongedeelte 2 aparte behandelkamers, een dagverblijf en een moderne toilet ruimte.

Het object is niet gesplitst.

De totale huuropbrengst bedraagt € 31.260,– per jaar.

Locatie en bereikbaarheid
Het object is gelegen nabij diverse voorzieningen in het centrum van Zaandam, uitstekend bereikbaar middels eigen vervoer.

Oppervlakte
Schoonheidssalon Ca. 60 m2
Bovenwoning Ca. 80 m2

Parkeren
Voldoende parkeerplaatsen in de nabije omgeving.

Bestemming
Bestemmingsplan Oude Haven enkel bestemming gemengd, alsmede dubbelbestemming Archeologie 1
Artikel 5 bestemming gemengd heeft de navolgende bestemmingsomschrijving:

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
wonen;
bedrijven die – in de van deze planregels deel uitmakende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten – functiemenging – vallen onder categorie A, alsmede voor bedrijven die niet in de lijst onder de desbetreffende categorieën zijn opgenomen, maar die naar aard en invloed met dergelijke bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;
detailhandel, met uitzondering van detailhandel in volumineuze goederen;
dienstverlening;
horecabedrijven die – in de van deze planregels deel uitmakende bijlage Staat van Horeca-activiteiten – vallen onder categorie 1, subcategorie 1a en 1b, alsmede voor horecabedrijven die niet in de lijst onder de desbetreffende categorie zijn opgenomen, maar die naar aard en invloed met dergelijke horecabedrijven kunnen worden gelijkgesteld;
cultuur en ontspanning;
maatschappelijke voorzieningen c.q. dienstverlening;
ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’ ook voor horecabedrijven behorend tot categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – coffeeshop’ is tevens een coffeeshop toegestaan;
ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke vorm van gemengd – … zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan met een SBI-code zoals genoemd in onderstaande tabel:

Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Zaandam.

Vraagprijs
€ 595.000,– k.k.

Nutsbedrijven
Koper dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie) leveranciers overeenkomsten af te sluiten.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering.

Verkoop
Deze verkoop vindt plaats op basis van ‘as is, where is’ als basis waarop koper koopt en het feit dat verkoper ten aanzien van het perceel geen enkele garantie kan geven. De koper zal de feitelijke, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie accepteren op het moment van leveren en daarmee alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare, lasten, beperkingen en verplichtingen.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom.

Energielabel
Van het aangeboden object is energielabel G beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaar.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken
Overdracht
Prijs€ 595.000 k.k.
Aangeboden sinds29 juni 2022
AanvaardingDirect
Bouw
HoofdfunctieBelegging
Soort bouwBestaande bouw
Bouw periodeVanaf 1906 t/m 1930
Verken de locatie Czarinastraat 7
Ik ben Jan van Til, Register Makelaar Register-Taxateur bij Brantjes Assendelft.