Ga naar content

Czarinastraat 23

  • 182 m2 bedrijfshal
  • Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Uniek object om wonen en werken te combineren of te her-ontwikkelen.

Het betreft hier een bedrijfsruimte van 181 m2 met een bovenwoning van in totaal 125 m2 over 2 verdiepingen met een royaal dakterras.

Indeling: entree via schuifdeur, bedrijfsruimte met achtergelegen dagverblijf en magazijn in totaal ca. 181 m2 bvo.

Indeling bovenwoning (leeg) eigen entree/hal op de begane grond, overloop met toilet, ruime woonkamer met aan de voorzijde 2 balkons, halfopen keuken, bijkeuken, serre, dakterras.

2e verdieping:
Overloop, kast met wasmachine aansluiting, 3 ruime slaapkamers, badkamer.

Locatie en bereikbaarheid
Het object is gelegen nabij diverse voorzieningen in het centrum van Zaandam, uitstekend bereikbaar middels eigen vervoer.

Oppervlakte
Bedrijfsruimte Ca. 181 m2
Bovenwoning Ca. 125 m2

Het totale gebruiksoppervlak van het pand (bedrijfsruimte en woning samen) is 309 m2, de totale inhoud bedraagt 1147 m3.

Parkeren
Voldoende parkeerplaatsen in de nabije omgeving.

Bestemming
Bestemmingsplan Oude Haven enkel bestemming gemengd, alsmede dubbelbestemming Archeologie 1
Artikel 5 bestemming gemengd heeft de navolgende bestemmingsomschrijving:

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
wonen;
bedrijven die – in de van deze planregels deel uitmakende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten – functiemenging – vallen onder categorie A, alsmede voor bedrijven die niet in de lijst onder de desbetreffende categorieën zijn opgenomen, maar die naar aard en invloed met dergelijke bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;
detailhandel, met uitzondering van detailhandel in volumineuze goederen;
dienstverlening;
horecabedrijven die – in de van deze planregels deel uitmakende bijlage Staat van Horeca-activiteiten – vallen onder categorie 1, subcategorie 1a en 1b, alsmede voor horecabedrijven die niet in de lijst onder de desbetreffende categorie zijn opgenomen, maar die naar aard en invloed met dergelijke horecabedrijven kunnen worden gelijkgesteld;
cultuur en ontspanning;
maatschappelijke voorzieningen c.q. dienstverlening;
ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’ ook voor horecabedrijven behorend tot categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – coffeeshop’ is tevens een coffeeshop toegestaan;
ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke vorm van gemengd – zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan met een SBI-code zoals genoemd in onderstaande tabel:

Functieaanduiding SBI-code
Specifieke vorm van gemengd – 1 1071.2
Specifieke vorm van gemengd – 2 41, 42
Specifieke vorm van gemengd – 3 7481
Specifieke vorm van gemengd – 4 141

Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de Gemeente Zaandam.

Vraagprijs
€ 795.000,– k.k.

Nutsbedrijven
Koper dient zelf rechtstreeks met desbetreffende (energie) leveranciers overeenkomsten af te sluiten.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering.

Verkoop
Deze verkoop vindt plaats op basis van ‘as is, where is’ als basis waarop koper koopt en het feit dat verkoper ten aanzien van het perceel geen enkele garantie kan geven. De koper zal de feitelijke, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie accepteren op het moment van leveren en daarmee alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare, lasten, beperkingen en verplichtingen.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom.

Energielabel
Van het aangeboden woonobject is energielabel F beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Goedkeuring eigenaar.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken
Overdracht
Prijs€ 795.000 k.k.
Aangeboden sinds10 oktober 2022
AanvaardingIn overleg
Bouw
HoofdfunctieBedrijfsruimte
Soort bouwBestaande bouw
Oppervlakten
Bedrijfsruimte bedrijfshal182 m2

Plattegronden

Verken de locatie Czarinastraat 23
Ik ben Jan van Til, Register Makelaar Register-Taxateur bij Brantjes Assendelft.