Ga naar content

Breestraat 152

  • Hoofdfunctie Winkelruimte

Te koop
Verhuurde horecaruimte met bovenwoning gelegen op een uitstekende locatie aan de Breestraat in het centrum van Beverwijk. Huurgegevens op aanvraag beschikbaar.

Oppervlakte
Ca. 82 m2 VVO en ca. 96 m2 GBO.

Locatie en bereikbaarheid
Het object is gelegen aan de Breestraat in het centrum van Beverwijk. Uitstekend bereikbaar middels eigen en openbaar vervoer op korte afstand van de A9, A22, N197, N246. NS station en bushaltes op steenworp afstand gelegen.

Opleveringsniveau
In huidige staat.

Parkeren
Openbaar parkeren op in de directe omgeving.

Bestemming
Bestemmingsplan Breestraat e.o., bestemming Centrumdoeleinden C1 (nadere aanwijzing hl2, lichte horeca, categorie 2). Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Beverwijk.

Vraagprijs
€ 425.000,– k.k.

Nutsbedrijven
De overeenkomsten met de desbetreffende (energie) leveranciers staan op naam van de huurder van de horecaruimte.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Zoals vermeld in de akte van levering.

Verkoop
Deze verkoop vindt plaats op basis van ‘as is, where is’ als basis waarop koper koopt en het feit dat verkoper ten aanzien van het perceel geen enkele garantie kan geven met uitzondering van de levering in verhuurde staat. De koper zal de feitelijke, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie accepteren op het moment van leveren en daarmee alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare, lasten, beperkingen en verplichtingen.

Bodeminformatie
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging van bodem, grondwater e.d. kan voortvloeien.

Asbest
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid inzake de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen in de onroerende zaak nu in en de toekomst.

Ouderdomsclausule
In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen, inhoudende dat koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak niet nieuw is en dat de koper alle risico’s aanvaardt ten aanzien van de gehele bouwkundige staat en dat de koopsom daarop is afgestemd. Verkoper staat niet in voor de vloeren, muren, dak, leidingen, installaties en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht en ongedierte.

Koopovereenkomst
Conform het model van de NVM Business.

Zekerheidsstelling
10% van de koopsom te stellen binnen 2 weken na ondertekening koopakte door partijen.

Energielabel
Van het aangeboden object is energielabel A+ en D beschikbaar.

Aanvaarding
In overleg.

Courtage
Brantjes Bedrijfsmakelaars treedt op voor de verkopende partij. Als koper bent u Brantjes Bedrijfsmakelaars geen courtage of kosten verschuldigd.

Voorbehoud
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Voorwaarden
Alle door Brantjes Bedrijfsmakelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een voorstel. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht waardoor wij niet instaan voor de volledigheid hiervan. Een kandidaat-koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt. Door Brantjes Bedrijfsmakelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Kenmerken
Overdracht
Prijs€ 425.000 k.k.
Aangeboden sinds31 augustus 2023
AanvaardingIn overleg
Bouw
HoofdfunctieWinkelruimte
Soort bouwBestaande bouw
Oppervlakten
Winkelruimte82 m2

Plattegronden

Verken de locatie Breestraat 152
Ik ben Jan-Peter Brantjes, Register Makelaar/Directeur bij Brantjes Heemskerk.